Wezwanie
na akcje Pelion S.A.

Wezwanie zakończyło się w dniu 12 maja 2017

Jak odpowiedzieć na wezwanie?

 • Akcjonariusz posiadający rachunek maklerski w mBank lub BZWBK
  Składa w domu maklerskim dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż akcji. 
 • Akcjonariusz mający rachunek maklerski u innego niż mBank i BZWBK brokera, składający zapis osobiście
  Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dowodem osobistym w oddziale DM mBank lub DM BZWBK (wskazanym w Wezwaniu) i składa zapis na sprzedaż akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego. 
 • Akcjonariusz mający rachunek maklerski u innego niż mBank i BZWBK brokera, składający zapis korespondencyjnie
  Składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; wypełnia formularz zapisu na sprzedaż akcji (podpis akcjonariusza pod formularzem powinien być poświadczony przez pracownika wydającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza); wysyła (listem poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem „Wezwanie – Pelion SA”) formularz zapisu i oryginał świadectwa depozytowego na wskazany w wezwaniu adres DM mBanku lub DM BZWBK. 

Na wszelkie wątpliwości i pytania odpowiedzą pracownicy mBank pod numerem telefonu (+48) (22) 33 22 016 oraz BZ WBK pod numerem telefonu (+48) (61) 856 46 50

Oficjalne stanowisko Zarządu Pelion S.A. oraz opinia KPMG o pierwotnej cenie akcji

Pobierz oficjalny dokument opisujący stanowisko Zarządu Pelion S.A. w sprawie Wezwania na akcje oraz opinię KPMG o pierwotnej cenie akcji.

Stanowisko Zarządu Opinia KPMG

Informacje prasowe

Prasa o wezwaniu na akcje Pelion S.A.

Poniższe informacje obejmują przekaz medialny na temat istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce od 13 marca 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczycących Wezwania.

Wezwanie na akcje Pelion zakończyło się sukcesem

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z sukcesem zakończyła wezwanie na akcje spółki Pelion S.A. W wezwaniu złożone zostały zapisy na sprzedaż w sumie 6 942 165 akcji spółki Pelion.

Jacek Szwajcowski: Czas na stabilizację akcjonariatu

Doszliśmy do momentu, w którym okazało się, że nasze plany rozwoju są ciężkie do sfinansowania poprzez rynek giełdowy. Pelion powinien być spółką prywatną – mówi prezes Pelionu Jacek Szwajcowski.

KIPF podwyższa cenę w wezwaniu na akcje Pelion

W poniedziałek KIPF (Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.) zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do 59,04 zł za akcję spółki Pelion.

Pelion: Informacja o zawarciu umowy pożyczki przez Spółkę

Zarząd Pelion S.A. informuje, że w dniu 8 maja 2017 r., Spółka zawarła z KIPF Sp. z o.o. umowę pożyczki, na podstawie której Spółka udzieliła KIPF pożyczki w wysokości 50 mln zł w celu udzielenia finansowania na nabycie akcji Spółki zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2017 r.

Pelion: uchwały podjęte przez NWZ Pelion S.A. w dniu 8 maja 2017 r.

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2017 r. w Łodzi.

Pelion: sprawozdanie Zarządu Spółki dot. finansowania nabycia akcji własnych (financial assistance)

Zarząd Pelion S.A., w związku z otrzymaniem podczas obrad WZ od KIPF Sp. z o.o. projektu uchwały nr 2/2017 dotyczącej punktu 4 porządku obrad NWZ Pelion S.A., ogłasza poprzez podanie do publicznej wiadomości ,,Sprawozdanie zarządu spółki ,,Pelion" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi dotyczące finansowania przez Spółkę nabycia wyemitowanych przez nią akcji" sporządzone w dniu 8 maja 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu Pelion dotyczące finansowania nabycia akcji własnych (financial assistance)

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi ogłasza poprzez podanie do publicznej wiadomości Sprawozdanie Zarządu Pelion dotyczące finansowania nabycia akcji własnych (financial assistance)

Wezwanie na akcje Pelion na ostatniej prostej, pojawiły się nowe okoliczności

U stóp góry Pelion w masywie Olimpu pobierał nauki Eskulap - dzisiejszy patron lekarzy i farmaceutów. Pelion to także nazwa spółki, która po 20 latach notowań, zejdzie z warszawskiego parkietu - o ile akcjonariusze mniejszościowi zdecydują się sprzedać akcje w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez spółkę należącą do założycieli Pelion. Przyjmowanie zapisów kończy się 12 maja.

Pelion może osłodzić rozwód

Wezwanie na akcje dystrybutora farmaceutycznego wkracza w decydującą fazę. Główni akcjonariusze rzutem na taśmę mogą podnieść cenę.

Jacek Szwajcowski na czacie na temat wezwania na akcje Pelion

Zapraszamy do lektury zapisu całego czatu inwestorskiego, z której dowiecie się, jakie są powody wezwania, dlaczego spółka Pelion ma zejść z GPW i jak wygląda aktualna sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym.

Pracodawcy sprzeciwiają się senackiej decyzji ws. apteki dla aptekarza

Komisja ds. Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają sprzeciw wobec przyjęcia przez Senat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego 22/2017 opublikowanego 11 kwietnia 2017 r., z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2017 roku wraz z projektami uchwał, przygotowanym zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

Neuca w górę, Pelion w dół

Na szerokim rynku notowania dystrybutorów leków przykuwają uwagę inwestorów. Zamieszanie wywołało przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

Jacek Szwajcowski ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Pelionem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Jacka Szwajcowskiego, będącego podmiotem dominującym nad Korporacją Inwestycyjną Polskiej Farmacji (KIPF), kontroli nad spółką Pelion, podała spółka.

Zawiadomienie o spełnieniu się warunku prawnego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Pelion SA

Zgodnie z § 6 ust. 3 w zw. z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, informuję...

Gwiazdowski: Regulacje w branży farmaceutycznej uniemożliwiają firmom rozwój

Otoczenie regulacyjne polskiej branży farmaceutycznej tworzy niepewność rynkową i utrudnia firmom przygotowanie się do zmian. Wdrażanie strategii rozwoju jest w tym momencie niemal całkowicie niemożliwe, a ryzyko inwestycyjne - bardzo duże...

Czas na rozstanie z rozsądku

WYWIAD | Jacek Szwajcowski z prezesem i założycielem Pelionu rozmawia Kamil Majcher

Otrzymanie pisemnego oświadczenia akcjonariuszy w sprawie Wezwania

Zarząd spółkiPelion S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka?) informuje, że dziś Spółka otrzymała pismo datowane na 29 marca 2017 r. podpisane przez przedstawicieli: Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny...

Pelion: Wezwanie KIPF zgodne z interesem spółki, cena jest godziwa

Zarząd Pelionu uważa cenę 52,33 zł za akcję spółki oferowaną w wezwaniu KIPF za odpowiadającą wartości godziwej spółki, a samo wezwanie za zgodne z interesem spółki, podał Pelion.

Wezwanie Pelion - czy warto sprzedać akcje spółki?

52,33 zł – taka cena została ustalona w wezwaniu na papiery spółki Pelion#PEL. Firma zajmuje się sprzedażą hurtową leków i posiada sieć 900 aptek (m.in. DOZ Dbam o Zdrowie) oraz 244 sklepów .

Pelion przyspiesza publikację wyników w związku z wezwaniem na jego akcje

Zarząd firmy Pelion, aby ułatwić akcjonariuszom podjęcie decyzji o ewentualnym udziale w ogłoszonym wezwaniu do sprzedaży akcji tej spółki, postanowił wcześniej opublikować raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Twórcy Pelionu już nie chcą giełdy

Prezes i wiceprezes grupy farmaceutycznej zastawili swoje akcje, żeby zdobyć kredyt na skupienie pozostałych papierów. 19 lat na giełdzie - i wystarczy.

KIPF wezwał do sprzedaży akcji Pelionu - oferuje 52,33 zł za akcję

KIPF wezwał do sprzedaży do 8.250.393 akcji Pelionu, dających do 45,24 proc. ogólnej liczby głosów oraz do 23.300 akcji imiennych, uprawniających na dzień ogłoszenia wezwania do 0,64 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podały pośredniczące w wezwaniu DM mBanku i DM BZ WBK. Cena za akcję w wezwaniu została ustalona na 52,33 zł.

Pytania i odpowiedzi do wezwania na akcje Pelion

Na czym polega wezwanie na akcje Pelion S.A.?

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. („KIPF”, „Wzywający”) ogłosiła 13 marca 2017 roku publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion S.A. („Wezwanie”). Wzywający, razem z założycielami Pelion - Jackiem Szwajcowskim i Zbigniewem Molendą, zamierza osiągnąć do 100% łącznej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i traktuje nabycie akcji Pelion jako długoterminową inwestycję strategiczną. W przypadku sukcesu Wezwania, tj. osiągnięcia przynajmniej progu 90% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający planuje przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji, a następnie wycofanie Pelion z obrotu na GPW.

Do kogo należy spółka KIPF – Wzywający na akcje Pelion?

KIPF jest spółką inwestycyjną, utworzoną kilkanaście lat temu przez założycieli Pelion – Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendę.

KIPF razem z założycielami Pelion posiadają łącznie 25,77% akcji Spółki, dających 54,13% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Kiedy i gdzie można sprzedać akcje w Wezwaniu?

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji spółki Pelion w ramach Wezwania rozpoczęło się w dniu 31 marca i kończy w dniu 12 maja 2017 roku.

Akcjonariusze mający rachunek maklerski u innego niż mBank i BZWBK brokera, powinni mieć na uwadze, że procedury uzyskania świadectwa depozytowego wystawianego przez ich dom maklerski, które jest niezbędne do złożenia zlecenia sprzedaży akcji w wezwaniu, mogą trwać kilka dni. Z tego powodu zalecamy złożenie w swoim domu maklerskim dyspozycji blokady akcji nie później niż na 3 dni robocze przed zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu, który wypada 12 maja.

Wszyscy akcjonariusze Pelion będą traktowani jednakowo, bez względu na moment, w którym odpowiedzą na Wezwanie, pod warunkiem, że zapiszą się w czasie trwania zapisów na sprzedaż akcji.

Zapisy na sprzedaż akcji w Wezwaniu przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski BZ WBK. Adresy oraz godziny otwarcia punktów usług maklerskich przyjmujących zapisy znajdują się na stronie w formularzu: Pobierz procedurę odpowiedzi na Wezwanie

Jaka jest cena akcji w Wezwaniu?

W dniu 8 maja br. Wzywający - KIPF (Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.) zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do 59,04 zł za akcję spółki Pelion S.A.

Nowa cena jest o 12,8% wyższa od pierwotnej ceny wezwania (52,33 zł). Zawiera także premię w wysokości 15,0% względem średniej ceny akcji Pelion na GPW w 2016 roku.

Zgodnie z warunkami Wezwania, jeśli w trakcie trwania zapisów cena została podwyższona, to ostateczna cena zapłacona będzie jednakowa dla wszystkich odpowiadających na Wezwanie, niezależnie od terminu złożenia zapisu.

Jakie koszty ponosi akcjonariusz Pelion w związku z odpowiedzią na Wezwanie?

Akcjonariusze Pelion, którzy są klientami domu maklerskiego nie przyjmującego zapisów w Wezwaniu na sprzedaż akcji Pelion mogą ponosić koszty wystawienia świadectwa depozytowego przez swój dom maklerski (zgodnie z jego taryfą opłat).

Od zrealizowanej transakcji sprzedaży akcji w ramach Wezwania akcjonariusz Pelion ponosi koszty prowizji określone w taryfie opłat domu maklerskiego przechowującego jego akcje.

Domy maklerskie przyjmujące zapisy w Wezwaniu na sprzedaż akcji spółki Pelion nie pobierają dodatkowych opłat z tytułu przyjęcia zapisu.

Jak się dowiem, czy moje akcje zostały sprzedane w Wezwaniu?

Wzywający zastrzegł warunki, po spełnieniu których zobowiązuje się nabyć akcje w Wezwaniu. W szczególności jest to warunek osiągnięcia ilości akcji, na które złożono zapisy w Wezwaniu, które (wraz z akcjami już posiadanymi przez Wzywającego oraz Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendę) będą upoważniać do wykonywania nie mniej niż 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzywający w dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów w ramach Wezwania poda informację o osiągnięciu zastrzeżonego w Wezwaniu progu akcji w zebranych zapisach lub, o ile tak zdecyduje, o odstąpieniu od tego progu i nabyciu akcji mimo jego nie osiągnięcia.

Informacja o ilości akcji będących przedmiotem transakcji w ramach Wezwania zostanie podana do agencji PAP w dniu zawarcia transakcji na GPW.

Kiedy otrzymam pieniądze, jeśli Wezwanie zakończy się sukcesem i moje akcje zostaną sprzedane?

Terminy przyjmowania zapisów i rozliczeń transakcji zawartych w ramach Wezwania:

 • zakończenie przyjmowania zapisów 12.05.2017 r.
 • transakcja 17.05.2017 r.
 • rozliczenie 19.05.2017 r.

Akcjonariusz Pelion otrzyma pieniądze w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży akcji w trybie rozliczeń domu maklerskiego, w którym akcjonariusz prowadzi rachunek.

Gdzie można uzyskać informację o tym, jak odpowiedzieć na Wezwanie?

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z pracownikami domów maklerskich przyjmujących zapisy na sprzedaż akcji Pelion: mBank pod numerem telefonu (+48) (22) 33 22 016 oraz BZ WBK pod numerem telefonu (+48) (61) 856 46 50 lub (22) 586 85 64 lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. (KIPF) jest spółką inwestycyjną, założoną w 2000 r. przez Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendę. 67% udziałów w KIPF należy do Jacka Szwajcowskiego, a 33% udziałów należy do Zbigniewa Molendy.

© 2017 Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z o.o.